Bij het appèl worden gehoorzaamheidsoefeningen geleerd. Ook leert de hond om zonder angst en zelfverzekerd over bijvoorbeeld onstabiele toestellen te lopen.

 

- Het volgen in gewone pas, versnelde pas en langzame pas.

- Volgen om en door een groep van 4 personen waarvan 2 personen die in de groep lopen ook een hond bij zich hebben.

- De afstandscontrole. Bij deze oefening volgt de hond naast de geleider. Na 10-15 passen gaat hij op commando zitten. De geleider loopt 40 passen door. De geleider roept de hond naar zich toe maar geeft halverwege een af commando waarop de hond gaat liggen. Vervolgens geeft de geleider een stacommando waarop de hond op dezelfde plaats gaat staan. Tot slot wordt roept de geleider de hond bij zich (voor examens op A- en B-niveau).

- Apporteren van een gebruiksvoorwerp over de grond (voor examens op A- en B-niveau).

- Lopen over de beweegbare vatenbrug.

- Lopen over een op schragen geplaatste horizontale ladder (voor examens op A- en B-niveau).

- Kruipen door een 3 meter lange tunnel met een 3 meter lange flap.

- Lopen over onaangename materialen (voor examens op Geschiktheidsniveau).

- Lopen over 3 verschillende hindernissen met

  een hoogte van 40, 60 en 80 cm (voor examens op  Geschiktheidsniveau).

- Dirigeren op afstand. Bij deze oefening staan 3 toestellen in een driehoek opgesteld met in het midden een pion. De hond wordt eerst naar de pion gestuurd en gaat vanuit die positie naar een door de  geleider bepaald toestel. Hij neemt plaats op het toestel en gaat op commando naar het volgende toestel. Ook hier neemt de hond weer plaats op en gaat tenslotte naar het laatste toestel. Hier vanaf roept de geleider de hond voor zich (voor examens op A- en B-niveau).

- Dragen en overgeven. De geleider tilt de hond op, loopt 10 meter, geeft de hond aan een andere persoon die na de hond 10 meter gedragen te hebben neerzet. De hond blijft op deze plaats tot de geleider de hond hem voet roept.

- Afliggen terwijl een andere hond de bovengenoemde oefeningen uitvoert. Tijdens het vrij volgen wordt er geschoten. De hond mag geen schotangst of agressie tonen.