Welkom op de website van “ReddingsHondenVereniging Rivierenland".

RHV Rivierenland is een reddingshondenvereniging die gevestigd is in Zaltbommel. De vereniging bestaat uit een aantal mensen die jarenlange ervaring hebben met het werken met en het opleiden van reddingshonden. RHV Rivierenland heeft een gecertificeerde internationale IRO-trainer en een kynologisch instructeur. Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van het opleiden van onze reddingshonden. Op deze site vind je informatie over de diverse disciplines van de reddingshondensport. 

Het trainen van reddingshonden kan met verschillende doelen:
- het daadwerkelijk inzetten van de honden bij rampen en calamiteiten
- als hondensport 

Het doel van onze reddingshondenvereniging is het opleiden van hond en geleider tot een reddingshondenteam dat kan deelnemen aan examens en wedstrijden in binnen- en buitenland en/of daadwerkelijk ingezet kan worden bij rampen en calamiteiten.

Bij het trainen staat op de eerste plaats het op een prettige manier bezig zijn met je hond en met de rest van de club. Tijdens de trainingen zijn prik- en stroombanden uit den boze. 
Op dinsdagavond wordt er gehoorzaamheid en hindernissen getraind op ons trainingsveld in Zaltbommel. Op zaterdag wordt het zoekwerk getraind. Het zoekwerk bestaat uit puinzoeken of vlakterevieren en is steeds op wisselende locaties ergens in den lande. 

Als de hond een bepaald niveau heeft bereikt kan er worden deelgenomen aan examens in diverse disciplines en op verschillende niveaus (Geschiktheid, A en B).
Na het behalen van de B-certificaten kun je deelnemen aan (internationale) wedstrijden of aan de internationale inzettest, de Mission Readiness Test (MRT) bij de IRO. 

Voor belangstellenden hebben we momenteel een teleurstellende mededeling. Omdat we het maximale aantal leden hebben we bereikt zijn we genoodzaakt om een ledenstop in te stellen. .

RHV Rivierenland is aangesloten bij de Nederlandse Reddingshondenbond (NRHB) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30243767.